• 20161010 1650270
 • primaria com luncavita
 • primaria gugesti
 • primaria izbiceni
 • 2
 • primaria cumpana
 • ivan patzaichin
 • primaria cornu
 • Vulcana Bai
 • Primăria comunei Luncavița, jud. Tulcea
 • Primăria comunei Gugești, jud. Vrancea
 • Primăria comunei Izbiceni, jud. Olt
 • Primăria comunei Tarna Mare, jud. Satu-Mare
 • Primăria comunei Cumpăna, jud. Constanța
 • Lansarea Ordinulului de merit, Trofeului şi Diplomei de excelenţă „Ivan PATZAICHIN”
 • Primăria comunei Cornu, jud. Prahova
 • Primăria comunei Vulcana-Băi, jud. Dâmbovița

OBIECTIVUL 6: APĂ CURATĂ ŞI SANITAŢIE

Asigurarea disponibilităţii şi managementului durabil al apei şi sanitaţie pentru toţi

 

Asigurarea disponibilităţii şi managementului durabil al apei, respectiv sanitaţie pentru toţi sunt aspirații fundamentale ale cetăţenilor. Este responsabilitatea statului asigurarea disponibilităţii apei şi sanitaţiei pentru toţi. Acest obiectiv include teme variate, de la protecţia ecosistemelor acvatice şi a Deltei Dunării, până la creşterea eficienţei în domeniul managementului şi aprovizionarea populaţiei cu apă curată, potabilă.

 

Țintele:

6.1 Până în 2030, realizarea accesului universal și echitabil la apă potabilă sigură și la prețuri accesibile pentru toți

6.2 Până în 2030, realizarea accesului la condiții sanitare și de igienă adecvate și echitabile pentru toți și eliminarea defecării în aer liber, acordând o atenție specială nevoilor femeilor și fetelor și celor în situații vulnerabile

6.3 Până în 2030, îmbunătățirea calității apei prin reducerea poluării, eliminarea depozitării deșeurilor și reducerea la minimum a  produselor chimice și materialelor periculoase, înjumătățind proporția apelor uzate netratate și sporind substanțial reciclarea și reutilizarea sigură la nivel global.

6.4 Până în 2030, creșterea substanțială a eficienței de utilizare a apei în toate sectoarele și asigurarea unui proces durabil de captare și furnizare a apei potabile, pentru a face față deficitului de apă și pentru a reduce substanțial numărul de persoane care suferă de deficit de apă

6.5 Până în 2030, implementarea managementului integrat al resurselor de apă la toate nivelurile, inclusiv, dacă este cazul, prin cooperarea transfrontalieră

6.6 Până în 2020, protejarea și restabilirea ecosistemelor legate de apă, inclusiv munți, păduri, zone umede, râuri, rezervoare acvifere și lacuri