Ofițerul de presă

Președintele Asociației Comunelor din România numește, prin dispoziție, ofițerul de presă al ACoR, cu rang de vicepreședinte. Ofițerul de presă este convocat prin grija președintelui ACoR la orice reuniune a Adunării generale, a Consiliului director și a Comitetului operativ.

 

Nr. crt.

Prenumele și numele
primarului

Funcția îndeplinită la nivelul
A.Co.R.

Primarul comunei …….

Județul

 

1

2

3

4

1.

9, Stefan ILIE
Ștefan ILIE

ofițerul de presă cu rang de vicepreședinte al ACoR.

Luncavița

Tulcea