• Vulcana Bai
 • ivan patzaichin
 • primaria gugesti
 • primaria cumpana
 • 20161010 1650270
 • primaria izbiceni
 • primaria cornu
 • 2
 • Primăria comunei Vulcana-Băi, jud. Dâmbovița
 • Lansarea Ordinulului de merit, Trofeului şi Diplomei de excelenţă „Ivan PATZAICHIN”
 • Primăria comunei Gugești, jud. Vrancea
 • Primăria comunei Cumpăna, jud. Constanța
 • Primăria comunei Izbiceni, jud. Olt
 • Primăria comunei Cornu, jud. Prahova
 • Primăria comunei Tarna Mare, jud. Satu-Mare

Convocarea Adunării generale a Corpului profesional al secretarilor comunelor din România în sesiune ordinară, precum și a Consiliului director al Asociației Comunelor din România în ședință extraordinară, între 18 și 20 iunie 2017

Comunicarea FIȘEI DE ÎNSCRIERE de către persoanele participante se face la telefon/fax nr. 0372.032.313 și 0372.032.340, telefon mobil 0728.305.461 – secretar șef, Liliana-Margareta MOISESCU, precum și la adresa de poștă electronică: [email protected]. Pentru persoanele care transmit FIȘA DE ÎNSCRIERE după data de 18 mai 2017 nu se garantează cazare.

Sesiunea extraordinară a Adunării generale a Asociației Comunelor din România, 2-7 iulie 2017

Convocarea Adunării generale în sesiune extraordinară, precum și a Consiliului director în ședință ordinară pe semestrul II/2017, începând de duminică, 2 iulie 2017, ora 16:00 și până vineri, 7 iulie 2017, ora 11:00.

Înscrierea participanților se face pe baza FIȘEI DE ÎNSCRIERE și care trebuie trimisă până în data de 31 mai 2017 prin telefon/fax la numărul 0372.032.313 și 0372.032.340, telefon mobil 0728.305.461 – secretar șef, Liliana-Margareta MOISESCU, precum și la adresa de poștă electronică: [email protected]. Pentru persoanele care transmit FIȘA DE ÎNSCRIERE după data de 31 mai 2017 nu se garantează cazare.

 

Raportul „Indicatori privind descentralizarea fiscală pentru Europa de sud-est: 2006 - 2014”

Acest raport a fost elaborat de către Grupul de lucru privind descentralizarea fiscală Rețelei Asociațiilor Autorităților Locale din Europa de Sud-Est (NALAS). Este a cincea ediție a unui efort continuu de a oferi factorilor de decizie și analiștilor date comparative fiabile privind finanțele municipale și relațiile fiscale interguvernamentale din Europa de Sud-Est.

Prima ediție a fost publicată în martie 2011 și a acoperit anii 2006-2010. Această ediție cuprinde perioada 2006-2014.

Ca și mai înainte, raportul încearcă să capteze atât tendințele regionale, cât și evoluții majore în anumite țări / entități. În acest an, raportul include, de asemenea, scurte descrieri ale sistemelor de impozitare a proprietății din regiune, parțial bazat pe constatările celei de-a doua Școli de Vară NALAS – Guvernare Locală și Relații fiscale interguvernamentale, care a avut loc la Ohrid, în august 2015 și care s-a axat pe impozitarea proprietății în SEE. O noutate în această ediție este capitolul privind progresul integrării perspectivei de gen în buget în domeniul descentralizării fiscale.

Raportul este împărțit în cinci secțiuni. Prima analizează datele utilizate în raport și discută unele aspecte metodologice de bază. A doua începe cu o prezentare a structurii și funcțiilor autorităților locale din regiune. A treia secțiune analizează indicatorii de performanță macroeconomică și descentralizare fiscală selectați. Cea de-a patra secțiune prezintă o imagine de ansamblu a integrării de gen în domeniul descentralizării fiscale. Cea de-a cincea secțiune se axează pe evoluția finanțelor interguvernamentale în fiecare țară sau entitate membră NALAS și descrie sistemele lor de impozitare a proprietății.

Varianta care poate fi descărcată mai jos este tradusă de Asociația Comunelor din România în limba română. De asemenea, puteți dercărca și varianta în limba engleză de la link-ul aflat imediat sub cel al versiunii în limba română.

înapoi la partea de sus