Sfinții Împărați Constantin și Elena, „cei întocmai cu Apostolii”, datorită cărora creștinismul a devenit o religie permisă, sunt pomeniți în Biserica Ortodoxă pe 21 mai.

Asociația Comunelor din România le urează tuturor celor care își serbează ziua numelui reușite și mult noroc în această zi specială! Vă dorim ca toate dorințele să vi se îndeplinească. Sănătate și numai bucurii!

La mulți ani!

Sesiunea aniversară a Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM)

bun 4    În perioada 28 – 31 ianuarie 2016, o delegație a Asociației Comunelor din România, a participat la sesiunea aniversară a Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM), desfășurată sub titulatura „Cinci ani cu și fără CALM pentru o descentralizare și autonomie locală reală! Prezentul și viitorul Guvernării Locale din Republica Moldova!”. Lucrările Adunării generale au avut loc în data de 29 ianuarie, în Sala Polivalentă a Institutului Muncii din Chișinău, în prezența unui număr de peste 300 de primari și președinți ai consiliilor raionale, cu un nivel impresionant de reprezentare ai delegațiilor corpului diplomatic, organizațiilor internaționale, invitaților din alte țări, asociațiilor partenere ale CALM din Slovacia și Letonia.

    La lucrările Adunării generale au fost prezenți și prim-ministrul Republicii Moldova, domnul Pavel FILIP, doamna Elena BODNARENCO, președintele comisiei parlamentare Administrație Publică, Dezvoltare Regională, Mediu și Schimbări Climatice, domnul Iurie ȚAP, președintele subcomisiei parlamentare pentru descentralizare și autonomie locală, domnul Vasile BÂTCĂ, Ministrul dezvoltării regionale și construcțiilor și domnul Valeriu MUNTEANU, Ministerul Mediului.

    În partea a doua a zilei a fost organizată Conferința „Migrația în Republica Moldova – provocări și oportunități pentru dezvoltarea locală”.bun 8

    În data de 30 ianuarie, delegația Asociației Comunelor din România s-a deplasat în orașul Căușeni, unde au fost organizate întâlniri cu administrația publică locală și vizitarea obiectivelor de interes social-cultural, economic și sportiv din localitate, precum și a Muzeului Limbii Române din Căușeni.

    Delegația A.Co.R. a fost formată din domnul Emil DRĂGHICI, președintele A.Co.R., primarul comunei Vulcana-Băi, județul Dâmbovița; doamna Mariana GÂJU, prim-vicepreședintele A.Co.R., primarul comunei Cumpăna, județul Constanța; doamna Nuți ROȘU, primarul comunei Făcăeni, județul Ialomița; domnul Benoni MORUZI, președintele Filialei Județene Iași a A.Co.R., primarul comunei Aroneanu, județul Iași; domnul Vasile MACOVEI, primarul comunei Focuri, județul Iași; domnul Cornel COMAN, primarul comunei Pietrari, județul Dâmbovița; domnul Valerică ZAMFIRESCU, primarul comunei Slobozia Bradului, județul Vrancea; domnul Sergiu ȚÂRA, președintele executiv al A.Co.R.

bun10

Reprezentanții A.Co.R. la reuniunea de consultare privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice la Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice

20160202 134833În data de 2 februarie 2016, la invitația Ministrului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, doamna Claudia-Ana COSTEA, reprezentanții Asociației Comunelor din România au participat alături de alți delegați ai structurilor asociative ale administrației publice locale, ai sindicatelor și de reprezentanți ai administrației publice centrale la o reuniune de consultare privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

            Întâlnirea a avut loc la sediul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice

Primarii comunelor membre ale A.Co.R. prezenți la întâlnire au menționat problemele legate de aplicarea cadrului legislativ privind salarizarea 20160202 152109personalului din administrația publică locală, lipsa existenței și a aplicării unor criterii clare privind salarizarea categoriilor funcționarilor publici de la diferite niveluri ale administrațiilor publice locale, motivarea personalului din administrația publică locală cu activităţi în implementarea proiectelor din fonduri nerambursabile ale UE. De asemenea, reprezentanții A.Co.R. i-au prezentat Doamnei Ministru COSTEA, state de plată relevante ale diferitelor comune membre ale Asociației, pentru o imagine cât mai clară a acestei situații.

Delegația A.Co.R. a fost compusă din: doamna Mariana GÂJU, Prim-vicepreședintele A.Co.R., primarul comunei Cumpăna, județul Constanța; domnul Nicolae PANDEA, primarul comunei Ștefan cel Mare, jud. Călăraşi, Președintele Filialei Județene Călăraşi a A.Co.R. şi domnul Cătălin-Mihai CONSTANTIN, personal executiv A.Co.R.

20160202 154055

Informație de interes

În data de 20 ianuarie 2016 a avut loc Întâlnirea Națională a Actorilor relevanți pentru programul FEAD / POAD (Fondul European de Ajutor destinat celor mai Defavorizate Persoane / Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate). Evenimentul organizat de Asociația Novapolis – Centrul de Analize şi Iniţiative pentru Dezvoltare, în calitate de membru al EAPN România – Rețeaua Națională Anti-Sărăcie și Incluziune Socială (RENASIS) s-a desfășurat la sediul Spațiului Public European, din Str. Vasile Lascăr, București.

Din partea Asociației Comunelor din România a participat domnul Marius GUBERNAT, director, Direcția de comunicare și relații publice a A.Co.R.

Scopul acestui eveniment a fost de a aprofunda, promova și facilita discuțiile referitoare la derularea FEAD / POAD și colaborarea la nivel european. Rolul acestei Întâlniri Naționale a fost de a colecta informații utile și relevante pentru dezvoltarea Rețelei Europene și Platformei online FEAD/ POAD.

Platforma și Rețeaua UE - FEAD este realizată de către Comisia Europeană cu sprijinul ECORYS care, la rândul său, colaborează în statele membre cu Rețeaua Europeană Anti-Sărăcie (EAPN) pentru organizarea unei Întalniri Naționale, de tip focus-grup, în 9 state membre printre care și România.

Direcția de comunicare și relații publice a A.Co.R.

Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi

DSC 2303În data de 10 decembrie 2015 a avut loc conferința cu tema Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi - Bune practici în implementarea Directivei Nitrați în România. Evenimentul organizat de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor s-a desfășurat la București, Hotel Intercontinental.

Din partea Asociației Comunelor din România a participat Marius GUBERNAT, director, Direcția de comunicare și relații publice.

În cadrul conferinței au fost prezentate teme dintre care amintim:

  • Prezentarea proiectului Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi. Rezultate obținute.
  • Rolul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale în implementarea Directivei Nitrați în România.
  • Importanța controlului integrat al poluării cu nitrați din perspectiva sănătății publice.
  • Stadiul actual al implementării Directivei Nitraţi.
  • Impactul schimbărilor climatice în agricultură și dezvoltare rurală.
  • Biogazul – dincolo de energia verde. Studiu de caz – Construirea instalației pilot pentru producerea biogazului în Orașul Seini.
  • Soluții eficiente pentru managementul gunoiului de grajd la nivelul gospodăriilor individuale.
  • Program demonstrativ a bunelor practici agricole.DSC 2319

Proiectul va fi continuat cu o finanțare de 50 de mil. euro și se adresează direct comunelor care doresc să fie aplicanți. Pe site-ul A.Co.R. vor fi publicate informațiile de interes cu privire la acest subiect și, de asemenea, vom transmite și e-mail-uri de atenționare atunci când liniile de finanțare vor fi deschise.

Mai multe informații legate de acest subiect găsiți la adresele: www.inpcp.ro și

www.inpcp-campanie.ro.

Programul operațional „Dezvoltarea capacității administrative” 2007-2013 Inovație în administrație, eficiență și performanță

În data de 8 decembrie 2015 a avut loc evenimentul de informare tip gală – PROGRAMUL OPERAŢIONAL „DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE” 2007-2013 INOVAŢIE ÎN ADMINISTRAŢIE, EFICIENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ, la Hotel Athenee Palace Hilton, București.

Din partea Asociației Comunelor din România a participat Marius GUBERNAT, director, Direcția de comunicare și relații publice.

Întâlnirea a adus laolaltă beneficiari ai PODCA, precum și actuali și foști angajați ai Autorității de Management.

Au fost prezentate reușitele perioadei de programare PODCA 2007 – 2013, dar și direcțiile strategice în care urmează să evolueze noul POCA 2014 – 2020.

Mai multe informații legate de acest subiect găsiți la adresa: http://www.fonduriadministratie.ro/profesionalism-operativitate-daruire-colaborare-angajament-podca-2007-2013-8835-grad-de-absorbtie .