Achiziții

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

în vederea atribuirii contractului de achiziție publică ce are ca obiect:"Achiziția de servicii de catering în cadrul proiectului – Măsuri integrate pentru comunitate – POCU/18/4.1/103133 – Beneficiar – Asociația Comunelor din România, Partener 2)

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
Data postării: 07-05-2018

 În vederea achiziționării de servicii servicii hoteliere (intern și internațional) și de transport aerian/rutier de pasageri (internațional)