Aderare la Asociația Comunelor din România

Accesări: 16760

Procedura de aderare la Asociația Comunelor din România

Pentru aderarea unei comune la Asociația Comunelor din România este necesară adoptarea unei hotărâri a consiliului local. Puteți decărca un model de astfel de hotărâre mai jos:

Numărul locuitorilor comunei Cotizația anuală
datorată pentru anii
2012-2014,
în lei *
Cotizația anuală
datorată pentru anii
2015-2018,
în lei *
Cotizația anuală
datorată începând
cu 1 ianuarie 2019,
în lei **
  0   1 2 3 4
a)  până la 1.500, inclusiv  500  600  1.000 
b) între 1.501 și 3.000, inclusiv 600 750  1.150 
c) între 3.001 și 5.000, inclusiv 700 900  1.300 
d)   între 5.001 și 10.000, inclusiv  800 1.100  1.500 
e) între 10.001 și 20.000 inclusiv 900 1.300  1.700 
f) între 20.001 și 50.000 inclusiv 900 1.500  1.900 
* Suma care se virează filialelor județene ale A.Co.R. se calculează la nivelurile prevăzute în col. 2 și 3.
** Cuprinde suma de 400 de lei, potrivit prevederilor art. 332 din Statutul Asociației Comunelor din România, cu modificările și completările ulterioare, care se constituie pentru construirea Casei Comunelor din România, în București. Sumele încasate pentru construirea Casei Comunelor din România se virează în prima decadă a fiecărei luni, pentru luna expirată, în cont distinct, încasările fiind evidențiate pe pagina www.acor.ro 

 

Contul pentru plata obligațiilor financiare către A.Co.R.

Cont: RO92 BRDE 445S V304 8638 4450 deschis la B.R.D. Victoria - București,

având ca beneficiar Asociația Comunelor din România,

identificată prin codul de înregistrare fiscală 10747683