Informații financiare View

Județ Iași
Comună Aroneanu
Anul plății 2014
Data plății 10/02/2014
Suma încasată 700
Departamentul armonizare legislativă 0
CPSG CoR 0
Casa Comunelor din România
Cotizația anuală datorată 600
Suma cuvenită A.Co.R. 300
Suma cuvenită filialei județene 300
Cotizaţia anuală majorată 100
Procentaj ACoR 0
Notificări
Notițe