Informații financiare View

Județ Iași
Comună Alexandru I. Cuza
Anul plății 2016
Data plății
Suma încasată 0
Departamentul armonizare legislativă 0
CPSG CoR 0
Casa Comunelor din România
Cotizația anuală datorată 750
Suma cuvenită A.Co.R. 0
Suma cuvenită filialei județene 0
Cotizaţia anuală majorată 0
Procentaj ACoR 0
Notificări
Notițe