Informații financiare View

Județ Alba
Comună Mihalț
Anul plății 2018
Data plății 14/03/2018
Suma încasată 900
Casa Comunelor din România
Cotizația anuală datorată 900
Suma cuvenită A.Co.R. 450
Suma cuvenită filialei județene 450
Cotizaţia anuală majorată 0
Procentaj ACoR 50%
Notificări Mihalt_2018.pdf
Notițe