Informații financiare View

Județ Alba
Comună Bucerdea Grânoasă
Anul plății 2018
Data plății 08/11/2018
Suma încasată 750
Casa Comunelor din România
Cotizația anuală datorată 750
Suma cuvenită A.Co.R. 450
Suma cuvenită filialei județene 300
Cotizaţia anuală majorată 0
Procentaj ACoR 60%
Notificări Bucergea_Granoasa_2018.pdf
Notițe