Informații financiare View

Județ Alba
Comună Valea Lungă
Anul plății 2011
Data plății 02.12.2011
Suma încasată 700
Casa Comunelor din România
Cotizația anuală datorată 700
Suma cuvenită A.Co.R. 420
Suma cuvenită filialei județene 280
Cotizaţia anuală majorată 0
Procentaj ACoR 0
Notificări
Notițe