Vizita de lucru a reprezentanților structurilor executive ale ACoR si AMR la sediul KS din Norvegia

Beneficiind de finanțare din partea Programului pentru inițiative bilaterale, finanțat prin Mecanismele Financiare SEE și Norvegian 2014-2021, 4 reprezentanți ai structurilor executive ale Asociației Comunelor din România și Asociației Municipiilor din România au participat la o sesiune de lucru comună cu reprezentanții Asociației Autorităților Locale și Regionale din Norvegia - KS, pentru scrierea primului draft al propunerii de proiect pentru proiectul pre-definit „Îmbunătățirea accesului la servicii a cetățenilor și a calității serviciilor – o administrație publică locală transparentă și responsabilă”. Proiectul pre-definit va fi propus spre finanțare către Programul „Dezvoltare locală și reducerea sărăciei, creșterea incluziunii romilor”, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021. Inițiativa este prima de acest gen între asociațiile de autorități locale din România și Norvegia, încercându-se astfel o întărire a relațiilor dintre aceste organizații. Proiectul va avea ca obiectiv întărirea capacitatea autorităților locale din România prin creșterea responsabilității și transparenței acestora și prin conștientizarea incompatibilităților și conflictului de interese ce pot apărea.

Adrian Miroiu-Lamba

Director general adjunct

înapoi la partea de sus