Cu ocazia sărbătorilor pascale ale creștinilor catolicilor, Asociația Comunelor din România le urează acestora un Paște fericit și CRISTOS A ÎNVIAT!

Și creștinilor ortodocși care poartă nume de flori, le urăm un călduros LA MULȚI ANI! cu ocazia acestei zilei când se sărbătorește intrarea domnului Iisus Hristos în Ierusalim.

Raportul NALAS pe 2018 privind descentralizarea fiscală: Funcționarea serviciilor locale este îngreunată de deteriorarea aranjamentelor financiare locale

Aceasta este a șaptea ediție a Raportului, un efort continuu al Grupului de Lucru al Descentralizării Fiscale NALAS de a furniza factorilor de decizie și analiștilor informații statistice fiabile privind finanțele locale și informații actualizate privind relațiile fiscale interguvernamentale în Europa de Sud-Est.
Raportul este structurat în patru secțiuni. Prima analizează datele utilizate în raport și discută câteva aspecte metodologice fundamentale. Al doilea oferă o imagine de ansamblu asupra structurii și funcțiilor autorităților locale din regiune. Cea de-a treia secțiune analizează indicatorii selectați privind performanța macroeconomică și descentralizarea fiscală. Al patrulea se axează pe evoluția finanțelor interguvernamentale în fiecare țară sau entitate membră a NALAS.
Constatările principale ale Raportului sunt următoarele:
• Există o tendință continuă de concentrare a oamenilor în capitale și orașele metropolitane, în ciuda diversității regiunii în ceea ce privește organizarea teritorială. În Albania, Serbia, Macedonia și Muntenegru, peste 20% din populație trăiește în capitale, ceea ce creează presiuni și provocări semnificative pentru îmbunătățirea furnizării serviciilor și a sistemelor de finanțare interguvernamentală.
• Provocările administrației locale pentru furnizarea de servicii mai bune și îmbunătățirea calității vieții cetățenilor sunt agravate de o stagnare generală sau deteriorare a aranjamentelor financiare locale care nu sunt capabile să țină pasul sau să răspundă repede nevoilor și evoluțiilor administrației locale.
• Deși este dificil de evaluat gradul de adecvare a veniturilor administrației locale în raport cu nevoile lor de cheltuieli, în multe regiuni autoritățile locale sunt subfinanțate, iar guvernele centrale nu le dau o parte echitabilă din plățile fiscale globale. În medie, în 2017, veniturile autorităților local în această regiune (SEE) ca pondere în PIB au fost de 5,9%, aproape jumătate comparative cu omologii lor din UE care beneficiază în medie de 10,7%.
• Nivelul autonomiei fiscale locale scade în multe țări din SEE. În medie, veniturile administrației locale din SEE au scăzut cu 0,5% între 2015 și 2017, ambele reprezentând un procent din PIB și totalul veniturilor publice. În plus, în comparație cu 2006, anul de referință al NALAS, ponderea veniturilor asupra cărora autoritățile locale au control independent a scăzut, în timp ce ponderea granturilor sub formă de subvenții și a subvențiilor pentru investiții specifice a crescut cu 50% și respectiv 30%.
• Competențele autorităților locale de a stabili și colecta impozite, taxe și tarife sunt în continuă schimbare - uneori fără un proces adecvat de consultare și/sau compensare, în conformitate cu așteptările generale de îmbunătățire a climatului de afaceri și de reducerea sarcinilor fiscale pentru contribuabili, ceea ce ar conduce la crearea mai multor locuri de muncă. Din păcate, acest lucru influențează negativ și eforturile autorităților locale.
• Indiferent de nivelul de dezvoltare și de aderarea la UE, autoritățile locale din sud-estul Europei continuă să se confrunte cu provocări similare în ceea ce privește generarea veniturilor proprii, inclusiv modificarea frecventă și continuă a cadrului juridic; registrele fiscale învechite; slaba respectare a taxelor și aplicarea legii, iar angajamentul factorilor de decizie de a eficientiza impozitarea locală este critic oriunde în regiune.
• În plus, se pare că există o relație inversă între nivelul de descentralizare măsurat de sfera de aplicare a funcțiilor sociale delegate autorităților locale și mărimea sectorului public. Datele sugerează că, în mod surprinzător, descentralizarea a mers mai departe în locuri unde sectorul public general este relativ mic și într-o măsură mică în care guvernele potențial naționale se confruntă cu probleme semnificative de colectare a impozitelor.
• Alocarea funcțională a cheltuielilor arată că autoritățile locale din Europa de sud-est cheltuiesc cea mai mare parte a bugetelor lor pentru educație și locuințe și pentru facilitățile comunitare: educația necesită 40-60% din bugetele municipale în Moldova, Slovenia, Kosovo și Bulgaria - media UE28. În Albania, Croația și Turcia, guvernele locale cheltuiesc un sfert până la o treime din toate cheltuielile pentru locuințe și facilități comunitare. Protecția mediului este funcția în care aproape toate țările SEE cheltuie cel mai puțin.
• Autoritățile locale din regiune cheltuiesc, în medie, o treime din bugetele lor pe costurile de salarizare ale personalului, procent aproape egal cu ce se ăntâmplă în țările UE, în timp ce ponderea cheltuielilor pentru investiții de capital este, în medie, de două ori mai mare decât cea a partenerilor lor din EU. Raportul oferă o analiză cuprinzătoare a tiparelor de cheltuieli ale SEE ca regiune și țări individuale, inclusiv date istorice din 2006, fie ca procent din total, fie în milioane de euro, fie în euro pe cap de locuitor.
Pe lângă furnizarea de informații cu privire la starea și dezvoltarea sistemelor de finanțare interguvernamentală din SEE, această ediție pune accentul mai mult pe responsabilitățile serviciului autorităților locale și pe capacitățile lor de creștere a veniturilor, identificând principalele evoluții și provocări cu care se confruntă autoritățile locale în ceea ce privește colectarea taxelor și impozitelor locale.
Raportul publică pentru prima dată alocarea cheltuielilor locale conform Clasificării Funcțiilor Metodologiei Guvernamentale (COFOG) , arătând nu numai ceea ce fac guvernele locale din regiune, ci și prioritățile lor de cheltuieli. În plus, raportul include, pentru prima dată, date în termeni de milioane de euro și în euro per capital, ceea ce va ajuta cu siguranță analiștii, practicienii și factorii de decizie politică să înțeleagă mai bine situația din fiecare țară și să își pregătească propriile analize detaliate.

Documentul, în varianta în lima engleză poate fi descărcat mai jos, precum și de pe site-ul ACoR - www.acor.ro, secțiunea Documente, Studii, rapoarte, ghiduri - https://acor.ro/studii-rapoarte-ghiduri.

înapoi la partea de sus