• 2
 • ivan patzaichin
 • Vulcana Bai
 • primaria cornu
 • primaria izbiceni
 • 20161010 1650270
 • primaria gugesti
 • primaria cumpana
 • primaria com luncavita
 • Primăria comunei Tarna Mare, jud. Satu-Mare
 • Lansarea Ordinulului de merit, Trofeului şi Diplomei de excelenţă „Ivan PATZAICHIN”
 • Primăria comunei Vulcana-Băi, jud. Dâmbovița
 • Primăria comunei Cornu, jud. Prahova
 • Primăria comunei Izbiceni, jud. Olt
 • Primăria comunei Gugești, jud. Vrancea
 • Primăria comunei Cumpăna, jud. Constanța
 • Primăria comunei Luncavița, jud. Tulcea

Lansarea proiectului „Stimularea ocupării active, a dezvoltării antreprenoriale și a economiei nonagricole durabile prin formarea și implicarea resurselor umane neocupate din zonele rurale”

Investeşte în oameni!
Fondul Social European
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Titlul proiectului: „Stimularea ocupării active, a dezvoltării antreprenoriale și a economiei nonagricole durabile prin formarea și implicarea resurselor umane neocupate din zonele rurale”
Beneficiar
: Asociația Comunelor din România
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/83/5.2/S/57486

antet centrat rgb

 

București, 30 noiembrie 2010

 

Asociația Comunelor din România (www.acor.ro) și partenerii săi,  Fundația Națională pentru Dezvoltare Comunitară (www.fndc.ro), Centrul Rural European de Studii și Cooperare (www.cresc.eu), Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (www.fdsc.ro), ABN Impresa SocialeLERICA Italia – Agenție de Formare și Consultanță, ARIS Italia – Societate Cooperativă de Formare și Cercetare anunță semnarea contractului de finanțare cu numărul de identificare POSDRU/83/5.2/S/57486, în vederea implementării proiectului Stimularea ocupării active, a dezvoltării antreprenoriale și a economiei nonagricole durabile prin formarea și implicarea resurselor umane neocupate din zonele rurale.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, iar perioada de desfășurare a proiectului este de 36 de luni, începând cu data de 1 decembrie 2010. Valoarea totală a proiectului este de  13.275.730,75 lei, din care 13.010.216,15 lei reprezintă asistența financiară nerambursabilă solicitată și 265.514,6 lei contribuția partenerilor.

Asociația Comunelor din România, identificată prin abrevierea ACoR, este o organizație neguvernamentală și apolitică, de utilitate publică, constituită la nivel național, având ca membri peste 1.700 de comune, din toate județele României. Asociația furnizează servicii și implementează proiecte în beneficiul membrilor săi, reprezentând interesele acestora în relația cu autoritățile administrației publice centrale, cu instituțiile Uniunii Europene, precum și în diferite rețele de asociații de autorități locale din Europa și din lume.

Partenerii care însoțesc ACoR în procesul de implementare a proiectului reprezintă de asemenea o serie de organizații cu expertiză în direcția de intervenție pe care o propune această acțiune: cercetare de piață și analize sociologice, cursuri de formare și calificare certificate în competente antreprenoriale, asistență tehnologică și module de pregătire e-learning. Aceste acțiuni se vor completa pe parcursul întregului proiect de intervențiile partenerilor transnaționali care vor asigura transferul de bune practici și modele de dezvoltare antreprenorială testate cu succes în Italia.

Obiectivul final al tuturor actorilor angrenați în acest demers este de a dezvolta abilitățile antreprenoriale și de management de proiect ale persoanelor din zonele rurale, atât prin formare profesională cât și prin crearea unei rețele de facilitatori în principalele regiuni ale țării care să asiste direct și adaptat dezvoltarea potențialului antreprenorial de la nivel rural, oferind suport și acces la consultanță de specialitate actualilor și viitorilor mici înreprinzători de la sate.

Printre obiectivele specifice ale proiectului se regăsesc:

 • realizarea unei analize contextuale complete care să reflecte stadiul actual al zonelor rurale de pe teritoriul țării și nevoile de formare/ocupare în fiecare dintre acestea;
 • instruirea și certificarea unui număr de 75 de operatori cu capacitatea necesară să implementeze acțiuni de stimulare a culturii antreprenoriale - 31 de participanți vor fi încadrați într-un program subvenționat de stagiu practic în cadrul birourilor, pregătite să ofere asistență antreprenorială pe parcursul a 18 luni, 44 de persoane vor beneficia de subvenții și consiliere timp de 6 luni, în accesarea rețelei de angajatori sau lansarea unei afaceri pe cont propriu;
 • instruire directă și module de consultanță în dezvoltarea unui proiect/mică întreprindere oferită persoanelor din mediul rural, în 5 regiuni principale din România – estimativ 5000 de beneficiari ai sesiunilor de consultanță pe parcursul a minim 1500 de ore în birourile de operare/informare;
 • organizarea a 31 de birouri de informare/orientare la nivelul fiecărui județ din regiunile vizate care să creeze oportunități pentru ocuparea activă a forței de muncă și crearea de mici întreprinderi pentru dezvoltare economică în mediul rural;
 • crearea unei rețele naționale si transnaționale de consultanți-experți în dezvoltarea abilităților antreprenoriale, accesibili în cadrul birourilor de informare sau pe Internet, prin intermediul platformei dedicate de cursuri e-learning;
 • introducerea în România a unor modelele de micro-întreprinderi dezvoltate în zonele rurale italiene;
 • organizarea de vizite de lucru în Italia, pentru un număr selectat de participanți în program, coordonate de partenerii italieni din proiect, pentru transferul de modele de creare de întreprinderi mici la nivel rural.

„Proiectul este simultan o oportunitate și o necesitate. O oportunitate pentru că își propune să transforme beneficiari șomeri de la nivel rural în promotori și consultanți în dezvoltarea spiritului antreprenorial în cadrul propriei comunități rurale, declanșând ei înșiși, într-un proces firesc, capacitățile de antreprenoriat ai viitorilor întreprinzători rurali. Și bineînțeles o necesitate pentru că potențialul, asemeni nevoilor de dezvoltare din România rurală, sunt evidente și tot mai acute. Proiectul dorește o intervenție complexă și motivațională, un set de instrumente și cunoștințe, o rețea de specialiști – elemente care să susțină un proces de culturalizare antreprenorială în țară.”, a declarat Adrian MIROIU-LAMBA, Manager Proiect.

Proiectul pe scurt

Proiectul „Stimularea ocuparii active, a dezvoltarii antreprenoriale si a economiei nonagricole durabile prin formarea si implicarea resurselor umane neocupate din zonele rurale” este o inițiativă co-susținută de Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Acțiunea urmărește dezvoltarea resurselor umane din zonele rurale prin acțiuni de formare și de consiliere care să asiste forța de muncă neocupată în crearea de noi întreprinderi și sprijinirea procesului de restructurare prin reducerea agriculturii de subzistență. Prin dezvoltarea unor competențe antreprenoriale se creează oportunități de dezvoltare sustenabile pe termen lung, cu impact asupra sectorului terțiar și ocupării active din mediul rural. Proiectul este implementat în parteneriat de către organizații pentru dezvoltare rurală și comunitară, cercetare, formare și calificare din România și Italia. 

Informații suplimentare despre proiect pot fi obținute de la dl. Adrian MIROIU-LAMBA, manager proiect, Asociația Comunelor din România, la numărul de telefon 0728873264 și adresa de poștă electronică Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

 

înapoi la partea de sus