Masă rotundă „Regimul bunurilor confiscateʺ organizată de Centrul de Resurse Juridice, 11 martie 2016

În data de 11 martie 2016 Centrul de Resurse Juridice (CRJ) a organizat masa rotundă: „Reutilizarea socială: normele de aplicare a Legii nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normativeʺ.

În cadrul acestei mese rotunde s-a dezbătut pe marginea regulamentelor de aplicare a reutilizării sociale și a modalităților concrete prin care imobilele confiscate și sumele de bani vor fi utilizate pentru obiective de natură socială și de interes public.

La această reuniune au luat parte reprezentanți ai: Ministerului Justiției, Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Avocatului Poporului, Curții de Conturi, Agenției Naționale Antidrog, reprezentanți ai societății civile, ai ONG-urilor etc.

Asociația Comunelor din România a fost reprezentată de domnul Cătălin-Mihai CONSTANTIN, membru în aparatului executiv al A.Co.R.

Direcția comunicare și relații publice, A.Co.R.

Raportului de Țară în cadrul Semestrului European

În data de 09.03.2016 a avut loc lansarea „Raportului de Țară în cadrul Semestrului European” realizat de Comisia Europeana, la Hotel Intercontinental, București.

Din partea Asociației Comunelor din România a participat Marius GUBERNAT, director, Direcția de comunicare și relații publice.

În acest an evenimentul s-a bucurat de o participare prestigioasă, atât la nivelul intervențiilor, fiind prezenți miniștrii de la Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Muncii Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, precum și reprezentanți de la Cancelaria Primului Ministru, Secretariatul General al Guvernului, Banca Națională, cât și la nivelul audienței.

Unele dintre principalele concluzii ale Raportului prezentat de reprezentanții Comisiei Europene arată că:

  • Avem o creștere economică semnificativă în ultimii trei ani, aceasta lărgindu-și treptat baza;
  • Finanțele publice au fost stabile în 2015, dar se prevede o deteriorare a acestora ca urmare a creșterii cheltuielilor și a reducerii TVA-ului și a altor taxe;
  • Riscurile generate de inițiativele legislative naționale care amenință stabilitatea sectorului financiar au crescut;
  • Eficacitatea și eficiența administrației publice sunt limitate, iar mediul de afaceri s-a îmbunătățit foarte puțin;
  • Zonele rurale se confruntă cu provocări specifice, cum ar fi utilizarea foarte deficitară a capitalului uman și existența unor „insule” de sărăcie și de excluziune socială adânc înrădăcinate.

Direcția comunicare și relații publice, A.Co.R.

Întâlnirea consultativă pentru inițierea GAL Cociovaliștea Ilfov Nord-vest

În data de 04.03.2016 a avut loc întâlnirea consultativă pentru inițierea GAL Cociovaliștea Ilfov Nord-vest , în comuna Mogoșoaia, județul Ilfov.

Din partea Asociației Comunelor din România a participat Marius GUBERNAT, director, Direcția de comunicare și relații publice.

Întâlnirea a adus împreună reprezentanți ai administrației publice din Mogoșoaia și Periș, precum și delegați din partea AFIR Ilfov și CJ Ilfov.

Au fost prezentate principalele direcții strategice ale viitorului GAL, iar operatorii economici locali și reprezentanții societății civile din zonă au avut posibilitatea de a completa chestionare legate de nevoile imediate ale comunității.

Direcția comunicare și relații publice, A.Co.R.

Participarea reprezentanților A.Co.R. la dezbaterea publică referitoare la pachetul de legi privind achizițiile publice, inițiată de Parlamentul României-Camera Deputaților - 1 martie 2016

20160301 155206În data de 1 martie 2016, reprezentanții Asociației Comunelor din România au participat la dezbaterea publică referitoare la pachetul de legi privind achizițiile publice, inițiată de Parlamentul României-Camera Deputaților. Reprezentanții A.Co.R. au prezentat unele aspecte de modificare a legislației achizițiilor publice legate de pragurile financiare de atribuire directă ale contractelor de achiziții de servicii, bunuri și lucrări și au abordat de asemenea problema legată de lipsa personalului, în cadrul primăriilor comunelor din România și importanța rolului comisiilor de evaluare.

Delegația A.Co.R. a fost compusă din: domnul Dorinel SOARE, primarul comunei Niculești, jud. Dâmbovița, Președintele Filialei Județene Dâmbovița a A.Co.R.; domnul Cătălin-Daniel DUMITRICĂ, expert achiziții publice din partea A.Co.R. și domnul Cătălin-Mihai CONSTANTIN, personal executiv A.Co.R.

Direcția comunicare și relații publice, A.Co.R.

Întâlnire de coordonare în vederea eficientizării și planificării consultării Guvern - structurile asociative – 8 februarie 2016

20160208 103442    În data de 8 februarie 2016, la invitația ministrului pentru consultare publică și dialog civic, doamna Violeta ALEXANDRU, reprezentanții Asociației Comunelor din România au participat alături de reprezentanții celorlalte structuri asociative ale administrației publice locale din România (AOR, AMR și UNCJR) la o reuniune de coordonare în vederea eficientizării și planificării consultării Guvern - structurile asociative.

La această întâlnire organizată la sediul Guvernului au mai participat, din partea Guvernului României domnul Vasile DÎNCU, viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice; doamna Aura Carmen RĂDUCU, ministrul fondurilor europene și domnul Adrian BĂDILĂ, secretar de stat în Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic. 20160208 135029

În cadrul întâlnirii au fost discutate aspectele legate de modul în care Guvernul României va colabora cu structurile asociative în procesul de elaborare a proiectelor legislative, propunându-se organizarea unor întâlniri periodice de acest fel pentru monitorizarea progreselor înregistrate în domeniu. De asemenea, vicepremierul Vasile DÎNCU a menționat că vor fi organizate întâlniri periodice ale Comitetului de finanțe publice, iar reprezentanții A.Co.R. au propus și elaborarea Codului finanțelor publice locale. 

Delegația A.Co.R. a fost compusă din: Domnul Emil DRĂGHICI, președintele Asociației Comunelor din România, primarul comunei Vulcana-Băi, județul Dâmbovița; doamna Mariana GÂJU, Prim-vicepreședintele A.Co.R., primarul comunei Cumpăna, județul Constanța; domnul Ghiorghe BUTE, Secretarul General al Asociației Comunelor din România, primarul comunei Scînteiești, județul Galați; domnul Gheorghe DAMIAN, Președintele Filialei Județene Alba a A.Co.R., primarul comunei Ciugud, județul Alba; domnul Ovidiu COLCERIU, Președintele Filialei Județene Cluj a A.Co.R., primarul comunei Sînpaul, județul Cluj; domnul Nicolae PANDEA, primarul comunei Ștefan cel Mare, jud. Călăraşi, Președintele Filialei Județene Călăraşi a A.Co.R.; domnul Ioan SORINCĂU, Președintele Filialei JudețeneTimiș a A.Co.R., primarul comunei Moșnița Nouă, județul Timiș şi domnul Sergiu ȚÂRA, președintele executiv al A.Co.R.